English
Spanish
Russian
German
French
Polish
Czech
Turkish
Serbian
Lithuanian
Greek
Hong Kong
Slovak
Bosnian
Dutch
Hungarian
Arabian
Swedish
Norwegian
Romanian

 

 

Total Leagues: 1456    Total Cups: 277    Total Groups: 215
If you are the administrator, enter the password in order to edit the results

GO
Cup Info
Date Created:
12 Feb 2019 - 11:59
Type:
Two matches
Number of Teams:
14 / 14
% Completed:
Winter Cup
Share this Cup with a friend!

First Round 
Quarter Finals 
Semi Finals 
3rd Place / Finals 
Semi Finals 
Quarter Finals 
First Round 
Shutoku
-   -
-   -
Kajio
-   -
-   -
Jabberwock
Seirin
72   73
74   42
Touou
Onita
83   73
52   42
Shutoku
Kajio
-   -
-   -
Jabberwock
Touou
-   -
-   -
-   -
-   -
Final
-   -
-   -
3rd Place
-   -
-   -
-   -
-   -
Yosen
Josei
-   -
-   -
Rakuzan
Fukuda
-   -
-   -
Seiho
Yosen
20   51
85   73
Nakamiya
Josei
37   31
52   41
Shinkyo
Rakuzan
42   31
85   75
Kirisaki
Fukuda
84   63
84   73
 
 
//